Základy rodinné terapie

Zdraví A Lékařské Video: Základy -- Manželské a rodinné poradenství (1).mp4 (Březen 2019).

Anonim

Rodinná terapie zahrnuje práci s rodinnými příslušníky k řešení skupinových nebo individuálních problémů. Naučte se, jak funguje rodinné poradenství, a výhody, které vidí terapeut jako skupina.

Práce s terapeutem k řešení problémů se může uskutečnit individuálně nebo ve skupinovém prostředí, který zahrnuje všechny členy rodiny, kteří se setkají s terapeutem. Rodinná terapie se nejčastěji používá k léčbě individuálního problému, který postihuje celou rodinu, jako je závislost, deprese nebo problémy s chováním. Tento typ poradenství může být také užitečný pro řešení problémů v rodině, jako jsou konflikty mezi sourozenci, manželi či a děti.

Rodinná terapie: Kdy získat rodinné poradenství

Rodinná terapie je zvláštní přístup k psychoterapii. Místo řešení problémů na individuálním základě rodinné poradenství uznává, že problém má dopad na řadu lidí, spíše než na jednu osobu, takže řešení by mělo zahrnovat všechny členy rodiny.

"Rodinná terapie říká, že existuje řada lidí, kteří jsou postiženi problémem, takže každý by měl spolupracovat a podporovat jednotlivce, který má tento problém, " vysvětluje psychiatr Anthony Siracusa, Ph.D., psycholog z Williamstown, Massachusetts, a mluvčí pro Americká psychologická asociace.

Problémy s jedním členem rodiny mohou být ukazatelem většího rodinného problému. A léčba pouze osoby s tímto problémem se podobá léčbě příznaků onemocnění bez řešení samotné nemoci. Rodinná terapie je více zaměřená na řešení než individuální terapie a je obecně kratší a specifická, s definovanými cíli.

Rodinná terapie: co očekávat

V rodinné terapii se obvykle setkává s jednotlivci, stejně jako s ostatními členy rodiny. Čím mladší jsou děti, tím více je v rodině léčba, říká Siracusa.

Po setkání nebo dvou terapeut může obvykle určit, která léčebná terapie bude fungovat nejlépe. "Například terapeut se může setkat s problémy s pitím, a pozvat staršího sourozence, který možná prošel s vlastními problémy s pitím a marihuany, " říká Siracusa. "Starší sourozenec může nabídnout vedení, které by mohlo být silnější než slova terapeuta." Takže v pátek večer, kdy dospívající může být obklopen špatnými vlivy a pokušením, může sourozenec vstoupit a zasáhnout. "Pak by terapeut mohl vidět, co to dítě dostane do další situace, " říká Siracusa.

Terapeut má k dispozici mnoho léčebných přístupů. "V dnešní době může být použita kombinace terapií, " říká Siracusa. To znamená, že někdo, kdo má problém s alkoholem, například s alkoholem, může pracovat s organizací, jako jsou anonymní alkoholici, přijímat rodinnou terapii a také mít individuální terapii.

Manželství a rodinná terapie ukázaly, že účinně léčí problémy, jako jsou:

  • Zneužívání drog
  • Deprese
  • Alkoholismus
  • Obezita

Může také pomoci vyřešit konflikty mezi členy rodiny a učit je lépe řešit problémy.

Rodinná terapie: Jak se připravit

Je důležité pomáhat rodinnému příslušníkovi, aby se necítil jako on sám, říká Siracusa. "Porozumět a vysvětlit vašemu dítěti, že se jedná o problém, na kterém můžete pracovat jako skupina. Řekněme:" Budeme všichni tam, abychom tento problém vyřešili, pomůžeme vám to řešit, "doporučuje Siracusa.

Členové rodiny by měli očekávat, že přijmou odpovědnost za problémy; někteří mohou být identifikováni jako museli změnit své vzorce chování. Obecně platí, že rodinná terapie funguje nejlépe, pokud jsou všichni členové rodiny ochotni setkat se s terapeutem a pokud je terapie dokončena - a ne zastavena - před časem stanoveným terapeutem a rodinou. Ne každý člen rodiny musí navštěvovat každé zasedání, ale léčba je nejefektivnější, pokud se jedná o všechny členy rodiny.

Členům rodiny mohou být poskytnuty úkoly jako součást terapie, jako je vzájemná komunikace s jiným způsobem nebo rodiče, kteří delegují větší odpovědnost na děti.

Konečný cíl: Spolupracovat na léčbě psychických, emocionálních nebo psychologických problémů, které oddělují vaši rodinu.

Základy rodinné terapie
Kategorie Zdravotní Otázky: Tipy